Deutsch English French Spanish Italian Greek Polish Russian Turkish Albanian

Integration Course

Uyum Kursu hakkında bilgiler ve açıklamalar

Almanya’ya daha yeni gelmiş olup Uyum Kursu’na katılma hakkı veya yükümlülüğü olanlar ve bir süredir Almanya’da yaşamakta olup kursa katılma yükümlülüğü olan yabancılar için düzenlenen Uyum Kursu hakkında bilgiler ve açıklamalar

Değerli vatandaşlarımız,

Alman İkamet Kanunu gereğince bir kez Uyum Kursu’na (“Integrationskurs”) katılma hakkına sahipsiniz veya bu kursa katılmakla yükümlü kılınmanıza karar verilmiştir.Sign up Integration Course

Uyum Kursu nedir?

Genel Uyum Kursu, 600 saatlik bir dil kursu ve 100 saatlik bir yönlendirme kursundan oluşmaktadır. Dil kursu, her biri 100'er ders saati süren değişik basamaklara ayrılmıştır. Dil kursunun ilk 300 ders saatlik kısmına temel dil kursu (Basissprachkurs), diğer 300 ders saatlik kısmına ise geliştirici dil kursu (Aufbausprachkurs) adı verilmiştir.

Dil kursu sayesinde, günlük yaşamdaki konuşma ve yazma ihtiyacınızı tek başına karşılayabilmeniz için gerekli olan kelime hazinesine sahip olacaksınız. Kursta; resmi dairelerle irtibata geçme,komşularınız ve iş arkadaşlarınızla sohbet etme, ilgili yerlere mektup yazma ve resmi dairelerden aldığınız formları doldurma gibi iş ve işlemleri öğreneceksiniz.

Yönlendirme kursunda ise size, Alman toplumundaki genel yaşam hakkında ve Almanya’nın hukuk düzeni, kültürü ve yakın geçmişindeki tarihi ile ilgili bilgiler verilecektir.

Ayrıca, örneğin kadınlar, anne ve babalar, gençler ve Almanca okuma yazması henüz zayıf olan kişiler için düzenlenen başka özel kurslar da vardır. Bu standart kurslar 900 + 100 ders saatinden oluşmaktadır. Eğer çabuk öğrenme kabiliyetine sahipseniz, bir yoğun kursa katılabilirsiniz. Yoğun kurs sadece 430 saatten oluşmaktadır.

Hangi kursun sizin için uygun olacağı ve ilgili kursun hangi basamağından başlayacağınız, kursu düzenleyen dershane tarafından, kurs başlamadan önce yapılacak bir giriş testi ile tespit edilir.

Bitirme testine katılım

Bitirme testi bir dil testinden ve yönlendirme kursuna ilişkin olan bir sınavdan oluşmaktadır. Eğer dil testinde, Almanca’nızın yeterli olduğunu ispatlar ve yönlendirme kursuna ilişkin sınavı da başarırsanız, Uyum Kursu’nu başarıyla bitirmiş olur ve böylece “Zertifikat Integrationskurs” adlı “Uyum Kursu Sertifikası”nı alırsınız.

Başarılı olmadığınız takdirde ise size elde ettiğiniz not veya puan seviyesini gösteren başka bir belge verilir.

Bitirme testine katılmak ücretsizdir.

Uyum Kursu’na katılmanın size getireceği avantajlar

Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülkeden gelen yabancılardan, Almanya'da süresiz oturma hakkı alabilmeleri için bir takım şartlar aranmaktadır. Örneğin yeterince Almanca bilmeleri, Almanya’nın hukuk ve toplum düzeni hakkında temel bilgilere ve bu ülke hakkında genel yaşam bilgilerine sahip olmaları beklenmektedir. Uyum Kursu’nu başardığınız takdirde, yukarıda anılan şartları yerine getirmiş olduğunuz kabul edilecek ve ayrıca belli koşullar altında normalden daha erken bir tarihte Alman vatandaşlığına alınmanız da mümkün olacaktır.
Uyum Kursu sayesinde ulaşacağınız Almanca dil seviyesi üstelik Almanya’daki gündelik yaşamınızı kolaylaştırarak iş piyasasında başarılı olma şansınızı da artıracaktır.

Uyum Kursu’na kaydolma işlemleri

Eğer Uyum Kursu’na katılma hakkınız veya yükümlülüğünüz varsa, Yabancılar Dairesinden (Ausländeramt) veya II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) ödeyen resmi daireden bir onay yazısı alırsınız (kursa katılma hakkınızı gösteren belge, “Berechtigungsschein”). Ayrıca, Uyum Kursu’nu veren kurumlar arasında size oturduğunuz şehre en yakın olanların adresleri de tarafınıza bildirilir.

Lütfen dershaneye kaydınızı en kısa zamanda yapınız ve katılma hakkınızı gösteren belgeyi bu dershaneye ibraz ediniz. Katılma hakkınızı gösteren belgede "„Die Teilnahmeberechtigung bzw. die Teilnahmeverpflichtung ist gültig bis... (”Katılma hakkı veya katılma yükümlülüğü en geç ...tarihine kadar geçerlidir”) ifadesinde göreceğiniz tarih, bir kursa kayıt yapabileceğiniz veya yapmak zorunda olduğunuz son tarihtir. Bu nedenle, seçtiğiniz dershaneye kaydınızı en kısa zamanda yaptırmanız ve katılma hakkınızı gösteren belgeyi bu dershaneye ibraz etmeniz önemle tavsiye edilir.

Kursu veren dershane, size kursun muhtemel başlayacağı tarihi bildirmek zorundadır. Genelde kursun kaydolduğunuz tarihten en fazla üç ay sonra başlaması gerekir. Kaydolduğunuz kurs bu sürenin sonunda başlamayacak olursa dershane sizi bu konuda haberdar etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda, biraz daha beklemekte veya Uyum Kursu için başka bir dershaneye başvurmakta serbestsiniz. Kursu belli tarihte başlatamayan dershane ise size onay yazısını (yani kursa katılma hakkınızı gösteren belgeyi) geri vermek zorundadır.

Düzenli kurs katılımı

Uyum kursunun hedefine ulaşması için, kursa düzenli olarak katılmanız gerekmektedir. Bu, derslere düzenli olarak devam etmeniz ve bitirme testine katılmanız anlamına gelir. Düzenli kurs katılımı, gidiş geliş masraflarını almanız ve daha sonra dil kursunun ders saatlerini tekrarlamak istemeniz durumunda da önemlidir. Kursu veren dershane, istemeniz durumunda düzenli katılımınızı yazılı olarak onaylar.
Kursu veren dershane, prensip olarak sadece bir kurs bölümünün tamamlanmasından sonra değiştirilebilir.

Uyum Kursu’na katılma bedeli

Kursu veren dershaneye her ders saati başına kendi cebinizden 1,95 Euro ödemek zorundasınız. Bu bedelin 100’er saat süren her kurs basamağından ve yönlendirme kursundan önce ödenmesi gerekmektedir. Ders saatlerinin bir kısmına katılmadığınız takdirde, katılmadığınız saatlere denk gelen bedel size iade edilemeyecektir. Eğer kendi geliriniz yoksa kurs bedeli, geçim masraflarınızı karşılamak zorunda veya size nafaka ödemekle yükümlü olan şahıs tarafından ödenecektir.
Gelirinizin düşük olması nedeniyle kurs bedelini ödemek sizi maddi sıkıntıya düşürecekse Bundesamt dairesi sizi kurs bedelini ödemekten muaf tutabilir. Kurs bedelini ödemekten muaf tutulmak istiyorsanız, Bundesamt dairesinin oturduğunuz bölgeden sorumlu olan şubesine (adres listesine bakınız) yazılı dilekçe ile başvurmanız gerekir. Maddi durumunuzun elverişsiz olduğuna dair belgeyi lütfen ekleyin (ilgili belgenin fotokopisi, örn. işsizlik parası II, sosyal yardım, konut yardım parası, BAFöG, çocuk parasına ek ödenti, mülteciler için sosyal yardım yasasına göre gelirler, kreş/anaokulu ücretlerinden muaf tutma, GEZ ücretlerinden muaf tutma, yerel sosyal bilet vs.). Lütfen başvuruyu mümkün olduğunca kursa katılmadan önce yapın.

Eğer II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) alıyor ve aynı zamanda bu parayı ödeyen daire sizi bir Uyum Kursu’na katılmakla yükümlü kıldıysa, kurs bedelini ödemekten otomatik olarak muaf tutulmuş olursunuz. Bu halde Bundesamt dairesinin bölge şubesine başvurmanız gerekmez.

Masraf katkı payının iade edilmesi

08.12.2007’den sonra bitirme testine katılarak başarılı olduğunuz takdirde, Bundesamt (Federal daire), ödenen masraf katkı payının % 50’sini size geri ödeyebilir. Fakat bu, katılma onay yazınızın düzenlenmesi ve bitirme testi arasında iki yıldan daha uzun bir süre geçmediyse mümkündür. İade işlemi için, Bundesamt dairesinin yetkili şubesine dilekçeyle başvurmanız gerekmektedir.

Yol masrafları

II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) ödeyen resmi daire tarafından bir Uyum Kursu’na katılmakla yükümlü kılındıysanız, gerekli yol masrafları tarafınıza ödenir. Bundesamt dairesi tarafından masraf katkı payının ödenmesinden muaf edildiyseniz, normalde yol masrafları için bir para yardımı alırsınız. Fakat bunun önkoşulu daima, kurs yerinin oturduğunuz yere 3 km’den daha uzak olmasıdır. Prensip olarak sadece kursu veren en yakın dershaneye olan yol masrafları size ödenir. Yol masrafları nedeniyle Bundesamt dairesinin yetkili şubesine dilekçeyle başvurmanız gerekip gerekmediğini kursu veren dershaneden öğrenebilirsiniz.
Prensip olarak, yol masrafları sadece kursa düzenli katılım gerçekleştiyse ödenebilir.

Geliştirici dil kursunun tekrarlanması

Eğer dil testinde Almancanızın yeterli olduğunu ispatlayamadıysanız, bir kereliğine dil kursunun 300 ders saatini tekrarlamanız mümkün ve tekrar dil testine ücretsiz katılabilirsiniz. Bunun için önkoşul ayrıca, derslere düzenli olarak katılmış olmanız gereklidir.

Bir okuma yazma kursuna katılıyorsanız dil testine girmeniz gerekli değildir.
Tekrarladığınız ders saatleri için Bundesamt dairesinin yetkili bölge şubesine başvuruda bulunmalısınız.

Geliştirici dil kursunu tekrarlamak isterseniz, Bundesamt dairesine bu konuda dilekçe vermek zorundasınız.

Kursa katılmakla yükümlü kılınan şahıslar için özel bilgiler

Eğer Yabancılar Dairesi veya II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) ödeyen resmi daire tarafından bir Uyum Kursu’na katılmakla yükümlü kılındıysanız, en kısa zamanda Uyum Kursu veren dershanelerden birine başvurup kaydınızı yaptırmanız ve düzenli olarak kursa katılmanız gerekir.

Bunu yapmadığınız takdirde aşağıdaki olumsuz sonuçlar meydana gelebilir:
  • Kursa kaydınızı yaptırmamanız ve kursa katılmamanız, oturma müsaadenizin uzatılması konusundaki kararı olumsuz etkileyebilir.
  • Eğer işsizlik parası veya sosyal yardım alıyorsanız bu ödemelere kesinti uygulanabilir.
  • Belli şartlar altında Yabancılar Dairesi, her ders saati başına ödeyeceğiniz 1,55 Euro’nun Uyum Kursu’nun tüm ders saatlerine denk gelen toplam bedelini peşin ve hepsini birden ödemenize karar verebilir.
  • Adli para cezası ile cezalandırılmanız mümkündür.
Kursu veren dershane, kaydolduğunuz Uyum Kursu’na düzenli olarak katılmadığınız takdirde bunu Yabancılar Dairesi’ne veya II no’lu işsizlik parasını (“Arbeitslosengeld II”) ödeyen resmi daireye bildirmek zorundadır.

Bilmeniz gereken diğer hususlar

Bu broşürde sözü geçen tüm başvuru formlarını kursu veren dershanelerden, Yabancılar Dairesi’nden veya Bundesamt dairesinin yetkili şubesinden isteyebilirsiniz. Formları ayrıca www.bamf.de adresindeki Web sitesinden de indirebilirsiniz.

Broşür, Uyum Kursu’na katılım konusunda sizin için en önemli bilgileri içermektedir. Diğer ayrıntılar hakkında, kursu veren dershane sizi bilgilendirecektir.

Bunun dışında, lütfen göçmenlik danışma merkezleri ve gençlere yardımcı olan göçmenlik servislerinin sunduğu hizmetleri de dikkate alınız. Bu merciler size dilekçe yazma sırasında yardımcı olur, sorularınızı yanıtlar, yaşadığınız problemlerle ilgilenir ve sizin için uygun olan Uyum Kursu’nu bulurlar. Yakınınızdaki göçmenlik danışma ve gençlere yardımcı olan göçmenlik servislerinin adreslerini Yabancılar Dairesi’nden, Bundesamt dairesinin bölge şubelerinden ya da Internetten öğrenebilirsiniz: www.bamf.de

Bir uyum kursuna devam ettiğiniz sırada kazalara karşı yasal olarak sigortalı olmadığınıza lütfen dikkat ediniz.


The Federal Office for Migration and Refugees is responsible for development of the basic structure and teaching and learning content of Integration Courses as well as their execution. All information is subject to changes in the legal framework. Status 1.7.2012

Sign up Integration Course